کارخانه ی آماتیس پودر

گلوتن

اين محصولِ پروتئني توليد شده از ذرت است كه در رشد سالم و مناسب دام و طيور مؤثر ميباشد. بعلاوه از آنجا
كه غذاي ماهي منبع اصلي پروتئين در غذاي آبزيان است، پروتئين غني گلوتن ميتواند جايگزين آن شود كه از
نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرفه ميباشد.

ارسال یک نظر