انسانی

اين محصولِ پروتئني توليد شده از ذرت است كه در رشد سالم و مناسب دام و طيور مؤثر ميباشد. بعلاوه از آنجا كه غذاي ماهي منبع اصلي پروتئين در غذاي آبزيان است، پروتئين غني گلوتن ميتواند جايگزين آن شود كه از نظر

اين محصول يك مكمل ايدهآلِ انرژي زا براي كودكان، بدنسازان و بيماران در دوره نقاهت ميباشد. پودر عصاره ۵ .پودر كچاپ مالت در صنايع شيريني، شكلات و بستني بعنوان شيرين كننده و طعم دهنده كاربرد دارد.

اين محصول بعنوان قوام دهنده در ماست، صنعت شيريني و شكلات سازي و به عنوان طعم دهنده براي پاپ- كورن، چيپس و تخمه استفاده ميشود كه علاوه بر دادن طعم خوش به آنها باعث افزايش مواد معدني، پروتئين و فيبر ميشود. به

اين محصول جهت دريافت پروتئين مورد نياز روزانه، جايگزين خوبي براي سفيده تخم مرغ است. پودر سفيده تخم مرغ شامل همه آمينو اسيدهاي مهم و فاقد كربوهيدرات و جربي است. اين محصول به رشد و افزايش حجم عضلات كمك ميكند و بدون

اين محصول با هيدروليز جزئي از نشاسته توليد ميشود كه بسيار آسان هضم است و به سرعت توليد انرژي مي- كند لذا در تركيب نوشيدنيهاي مخصوص ورزشكاران استفاده ميشود. مالتودكسترين به عنوان شيرين كننـده و حجم دهنده در محصولات غذايي چون نوشابه،