پودر سفیده تخم مرغ

اين محصول جهت دريافت پروتئين مورد نياز روزانه، جايگزين خوبي براي سفيده تخم مرغ است. پودر سفيده تخم مرغ شامل همه آمينو اسيدهاي مهم و فاقد كربوهيدرات و جربي است. اين محصول به رشد و افزايش حجم عضلات كمك ميكند و بدون