محصولات

اين محصول را ميتوان در رژيم غذايي زنبور عسل و طيور جهت مراقبت از آنها و افزايش بازدهي توليد استفاده كرد. علاوه بر استفاده از اين محصول جهت سلامت دام، هزينه هاي درمان به طور چشمگيري كاهش مي يابد.