خوراک دامبرچسب

اين محصول حاوي لاكتوز فراواني است كه ميتواند منبع مهم انرژي براي نشخواركنندكان باشد به گونهاي كه ۳۰ درصد انرژي مصرفي خود را ميتوانند از اين محصول فراهم كنند. پودر آب پنير حاوي بسياري از ويتامين هاي محلول در آب

اين محصول را ميتوان در رژيم غذايي زنبور عسل و طيور جهت مراقبت از آنها و افزايش بازدهي توليد استفاده كرد. علاوه بر استفاده از اين محصول جهت سلامت دام، هزينه هاي درمان به طور چشمگيري كاهش مي يابد.