عصاره مالتبرچسب

اين محصول يك مكمل ايدهآلِ انرژي زا براي كودكان، بدنسازان و بيماران در دوره نقاهت ميباشد. پودر عصاره ۵ .پودر كچاپ مالت در صنايع شيريني، شكلات و بستني بعنوان شيرين كننده و طعم دهنده كاربرد دارد.

اين محصول را ميتوان در رژيم غذايي زنبور عسل و طيور جهت مراقبت از آنها و افزايش بازدهي توليد استفاده كرد. علاوه بر استفاده از اين محصول جهت سلامت دام، هزينه هاي درمان به طور چشمگيري كاهش مي يابد.