غذای ورزش کارانبرچسب

اين محصول بعنوان قوام دهنده در ماست، صنعت شيريني و شكلات سازي و به عنوان طعم دهنده براي پاپ- كورن، چيپس و تخمه استفاده ميشود كه علاوه بر دادن طعم خوش به آنها باعث افزايش مواد معدني، پروتئين و فيبر ميشود. به

اين محصول حاوي پروتئين فراوان و مناسب براي طيور به ويژه جوجه پرندگان ميباشد كه در مقايسه با مصرف تخم مرغ مقرون به صرفه ميباشد.