پودر آب پنیر دامیبرچسب

اين محصول حاوي لاكتوز فراواني است كه ميتواند منبع مهم انرژي براي نشخواركنندكان باشد به گونهاي كه ۳۰ درصد انرژي مصرفي خود را ميتوانند از اين محصول فراهم كنند. پودر آب پنير حاوي بسياري از ويتامين هاي محلول در آب