پودر آب پنیربرچسب

اين محصول بعنوان قوام دهنده در ماست، صنعت شيريني و شكلات سازي و به عنوان طعم دهنده براي پاپ- كورن، چيپس و تخمه استفاده ميشود كه علاوه بر دادن طعم خوش به آنها باعث افزايش مواد معدني، پروتئين و فيبر ميشود. به

اين محصول حاوي لاكتوز فراواني است كه ميتواند منبع مهم انرژي براي نشخواركنندكان باشد به گونهاي كه ۳۰ درصد انرژي مصرفي خود را ميتوانند از اين محصول فراهم كنند. پودر آب پنير حاوي بسياري از ويتامين هاي محلول در آب