پودر عصاره مالتبرچسب

اين محصول يك مكمل ايدهآلِ انرژي زا براي كودكان، بدنسازان و بيماران در دوره نقاهت ميباشد. پودر عصاره ۵ .پودر كچاپ مالت در صنايع شيريني، شكلات و بستني بعنوان شيرين كننده و طعم دهنده كاربرد دارد.